GİZLİLİK POLİTİKASI 

 

ONE LIFE PLUS online alışveriş portalına hoş geldiniz. ONE LIFE PLUS a ait  www.onelifeplus.com adresli web sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın bilgi güvenliği ve kişisel haklarının korunması büyük önem arz etmektedir. Bundan dolayı kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği için benimsediğimiz ilkeler gizlilik politikamızda düzenlenmiş bulunmaktadır.

 

ONE LIFE PLUS tüm ürün ve hizmetlerden faydalanmanız durumunda; bu gizlilik sözleşmesinde düzenlenmiş olan usul ve esasları okuyup kabul ettiğiniz, kişisel verilerinizin gizliliği ve bütünlüğü ile ilgili yeterli bilginin size sunulduğu ve bu konuda aydınlatıldığınız, işbu gizlilik prosedürünü ihlal etmeniz halinde doğacak hukuki ve/veya cezai sorumluluğun tarafınıza ait olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelir.

 

BÖLÜM 1 - VERİLERİN KULLANIMI

 

Kullanıcıların iletişim, portföy durumu gibi verileri, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon vb. pazarlama aktiviteleriyle sınırlı kalmak üzere; ONE LIFE PLUS tarafından bağlı bulunduğu grup şirketleri ve iş ortakları ile paylaşılacaktır. Bu gibi durumlarda ONE LIFE PLUS, kullanıcıların menfaatlerini korumaya ve gözetmeye özen gösterecektir.

 

Teknik iletişim dosyası olan Çerezler (Cookie) vasıtasıyla, kullanıcının site kullanımı hakkındaki bilgileri, IP adresleri elde edilebilir. Google Analytics, Google Adwords gibi uygulamalar, anonim olarak ölçüm ve listeleme yapmak amacıyla, istatiksel bilgileri anonim şekilde toplayabilir. Tarayıcılar genelde en başta bu çerezleri kabul eder şekilde tasarlanmıştır. Kullanıcılar isterse bu ayarı değiştirebilir.

 

Kullanıcının sitede sunulan form ve anketler vasıtasıyla, kendisiyle iletişime geçildiğinde, izinli elektronik pazarlama yapıldığında ONE LIFE PLUS’a sağladığı veriler, istatistik amacıyla kullanılabilir.

 

BÖLÜM 2 - KİŞİSEL VERİLER VE ELDE EDİLMESİ

 

ONE LIFE PLUS’ı seçmeniz durumunda, size daha kaliteli hizmet verebilmek ve size daha kolay ulaşabilmemiz için sistemimize tanımladığınız verilerin içinde adınız, soyadınız ve paylaşmış olduğunuz içerikler; e-posta adresiniz, cep telefonu numaranız, irtibat adresiniz ise yetki vermeniz durumunda ONE LIFE PLUS’ın diğer üyeleriyle paylaşılabilir.

 

İşbu gizlilik politikası çerçevesinde düzenlenen şartlar kapsamında ‘Kişisel Veri’ olarak tanımlanan bilgiler bulunmaktadır. Kullanıcıların, üyelik girişi sırasında sanal ortamda sağladığı bu bilgiler veritabanında muhafaza edilmektedir.

 

ONE LIFE PLUS’a üyelik veya hizmet alma esnasında sağladığınız verilerin, bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini taahhüt etmiş sayılırsınız. Sizden istenen bilgilerin gerçeğe uygun olarak doldurulması ve ileride değişiklik olması halinde bilgilerin güncellenmesi gerekmektedir. Gerekli kimlik bilgilerine ilaveten, TC kimlik numaranız veya şirketinize ait bazı sicil, vergi kimlik bilgilerinin paylaşımı da internet portalımıza kayıt sırasında gerekebilir. Bu tür hassas bilgiler, yalnızca kimlik bilgilerinizin doğruluğunu onaylamak için kullanılacak olup, bilgileriniz onaylandıktan sonra ONE LIFE PLUS veritabanında korunacaktır.

 

 

 

Google Reklam Çerezler

 

Üçüncü taraf satıcı olarak Google, sitemizde reklam/tanıtım yayınlamak için çerezlerden faydalanabilir. Bu çerezlerini kullanarak kullanıcılarımıza, sitemize ve İnternet’teki diğer sitelere yaptıkları ziyaretlerle ilgili olan reklamları sunabilir.

Kullanıcılar bunu istemiyorsa Google reklam ve içerik ağı gizlilik politikasını ziyaret ederek çerezlerin kullanılması ayarlarını değiştirerek engelleyebilir.

 

BÖLÜM 3 - KİŞİSEL VERİLERİN DEPOLANMASI VE PAYLAŞILMASI

 

ONE LIFE PLUS’ın yurtiçi veya yurtdışında başka bir hizmet ve servis sağlayıcısıyla çalışması  sağlayıcıların tesisi bulunduğu ülkede ilgili mevzuat ve öngörülen güvenlik önlemleriyle korunarak bu kişisel veriler aktarılabilir, depolanabilir ve işlenebilir.

 

Kişisel verileriniz; doğru ve güncel olarak, işlenme amaçlarıyla bağlantılı ve ölçülü olarak, hukuğa uygun ve dürüstlük kurallarına uyarak belirlenmiş amaçlar için işlenecektir.

 

BÖLÜM 4 - VERİLERE ERİŞİMİ SAĞLANANLAR

 

ONE LIFE PLUS’a kullanıcılar tarafından iletilen her tür bireysel ve kurumsal veri, işbu sözleşmede çerçevesi çizilmiş olan amaçlar ve hizmet ifası için gereken zorunlu haller dışında üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

 

ONE LIFE PLUS işbirliği içinde olduğu üçüncü kişi ve kurumlarla aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda veri paylaşabilir yurtiçi ve yurtdışında üçüncü kişilere veri aktarabilir. Bu amaçlar;

  • Hizmet kalitesinin artırılması,

  • Kullanıcı bilgilerinin teyit edilmesi,

  • Hata ve sorunların saptanması ve çözülmesi,

  • Kullanıcı gizlilik ve güvenliğinin temini,

Hizmet kalitesi için yapılan araştırma ve değerlendirmeler.

 

KVKK BAŞVURU FORMU

 

Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır ve işlemler 30 gün içerisinde gerçekleştirilir. Ve fakat işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, ONE LIFE PLUS, ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. 

 

BÖLÜM 5 - VERİLERE ERİŞİM HAKKI ve YÖNTEMİ

 

ONE LIFE PLUS’a başvurarak;

 

  • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amaç dışı kullanımda bulunup bulunulmadığını öğrenme,

  • Yurt içi veya yurt dışında verilerinizin hangi üçüncü kişilere aktarıldığını öğrenme,

  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini talep etme,

  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla çözümlenmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Ayrıca elimizde bulunan kişisel verilerinizin silinmesi talebinde bulunabilirsiniz.

 

BÖLÜM 6 - SÖZLEŞMENİN KABULÜ VEYA REDDİ HALİNDE KİŞİSEL VERİLERİN DURUMU

 

Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, ONE LIFE PLUS’a sağlamış olduğu kişisel verilerinin işbu sözleşme kapsamında belirlenmiş olan amaçlar için, kaydedilmesini, depolanmasını, kullanılmasını, üçüncü kişilerle paylaşılmasını, yurtdışında depolanmasını ve yurtdışında yer alan üçüncü taraflar ile paylaşılmasını kabul etmiş sayılır. 

 

Kullanıcılar, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, bu amaçla yapılan düzenlemeler hakkında aydınlatıldığını ve uygulamalara rıza vermiş sayılacağını kabul eder.
Kullanıcı, herhangi bir kişisel verisinin ONE LIFE PLUS tarafından kullanılamaması sonucunu doğuracak bir talepte bulunması halinde, Kullanıcı Sözleşmesi’nde düzenlenen hizmetlerden faydalanamayabileceğini kabul eder. Bu bağlamda doğabilecek her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

 

ONE LIFE PLUS üzerinden gerçekleştirilen faaliyetlerde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Kanun’a göre: Kullanıcı’lara ait kişisel veriler, mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmiştir. Kişisel veriler, ONE LIFE PLUS adına hizmet verilebilmesi için bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, ayrıca sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle işlenmektedir.

 

BÖLÜM 7 - VERİLERİ SAKLAMA

 

Kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel veriler, ONE LIFE PLUS’ın hizmetlerini sunabilmesi için, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklanacaktır. Ek olarak, ONE LIFE PLUS ile kullanıcı arasında herhangi bir uyuşmazlık doğması durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi için sınırlı olmak kaydıyla ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir. 5651 sayılı yasada ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen trafik bilgisi saklama yükümlülükleri saklıdır.

 

BÖLÜM 8 - VERİLERİN DOĞRULUĞU

 

Kullanıcılar, sisteme üye olurken doğru ve güncel bilgiler ile kayıt olmanın zorunlu olduğunu kabul eder. Bilgilerde değişiklik olması durumunda, bu bilgilerin güncellenmesi gerekmektedir. Aksi halde, doğacak zararlardan ONE LIFE PLUS sorumlu değildir.

 

BÖLÜM 9 - SİSTEM GÜVENLİĞİ

 

ONE LIFE PLUS, internet portalının kullanımından kaynaklanabilecek doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. ONE LIFE PLUS virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için gereken tedbirleri almıştır. Ancak bununla birlikte kullanıcıların, kendi güvenliklerini kesin olarak sağlayabilmeleri için gerekli korumayı kendisinin sağlaması gerekmektedir. Kullanıcı ONE LIFE PLUS’a ait siteyi ziyaret etmesini, kendi yazılım ve işletim sisteminde oluşabilecek bir hataya gerekçe gösteremez. Kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
İnternetin yapısından kaynaklanan sebeplerle, bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilmekte ve yetkili olmayan kişilerce alınıp kullanılabilmektedir. Bu kullanım ve kullanımdan doğacak zarardan ONE LIFE PLUS’ın sorumlu değildir.

BÖLÜM 10 - PAYLAŞILAN İÇERİKLERDEN SORUMLULUK

 

ONE LIFE PLUS kullanımı esnasında paylaşılan içeriğin hukuki ve/veya cezai sorumluluğu içeriği paylaşan kullanıcıya aittir. Kullanıcılar, siteye yükledikleri içeriklerin sahibi olduklarını ve üçüncü kişilere ait telif haklarını ihlal etmediklerini kabul ve taahhüt ederler. Kullanıcılar tarafından paylaşılmış olan içeriklerin telif hakları paylaşan kullanıcıya aittir, ancak paylaşılmış olan bu içeriği ONE LIFE PLUS kullanma hakkını elde eder. Site içerisinde paylaşılan herhangi bir içeriğin hukuka aykırılığından ONE LIFE PLUS sorumlu tutulamaz. Söz konusu yayınların hakları, sahiplerinin isimleri belirtilmişse kendilerine, belirtilmemişse ONE LIFE PLUS’a aittir. 

 

Yayınlanan içeriklerin, herhangi bir üçüncü kişi tarafından kopyalanması, çoğaltılması ve dağıtılması sonucu doğabilecek yasal sorumluluk yayın sahibine aittir. ONE LIFE PLUS sitesinden faydalanan kullanıcılar, yayın sahiplerinin sitedeki paylaşımlarının telif hakkı konusunda belirttikleri tüm talep ve açıklamalarını kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler. Bu şartlar hakları saklı tutulmuş olan içerikler için geçerli değildir. Bu içerikler sahiplerinin muvafakati olmadan hiçbir suretle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, alıntı yapılamaz, yayınlanamaz, başka bir yerde kullanılamaz.

 

Kullanıcılar bu sözleşmeyi onayladıkları takdirde, sitede paylaştıkları içerik, mesaj, soru ve cevapların ırkçı, cinsiyetçi, aşağılayıcı Türkiye Cumhuriyeti ve diğer devletlere ait kanunlara aykırı, uluslararası sözleşmeleri ihlal edecek türde ve yanıltıcı olmadığını beyan ve taahhüt eder. Bu sözleşmeyi kabul ederek, ONE LIFE PLUS’ı tarafınızdan gönderilen uygunsuz veya yasal olmayan verilerin silinmesi konusunda yetkili kılarsınız. Site içinde paylaşılan uygunsuz içerikten ONE LIFE PLUS sorumlu olmadığı gibi, bu ve benzeri durumlarda içerikleri silme ve gerekirse içerik sahibinin hesabını dondurma veya silme yoluna gidilebilir.

 

BÖLÜM 11 - ŞİFRE GÜVENLİĞİ VE SORUMLULUK

 

ONE LIFE PLUS internet portalına giriş yapabilmeniz için kayıt sırasında size özel oluşturulacak şifrenin sorumluluğu size aittir. Şifrenin yalnızca sizin tarafınızdan bilinmesi ve üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerekmektedir, şifrenin 3. kişilerin eline geçmesi durumunda ONE LIFE PLUS sorumluluk kabul etmez.

 

BÖLÜM 12 - SÖZLEŞMEDE VE SİSTEM ÖZELLİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK

 

ONE LIFE PLUS, sitede sunduğu bütün ürün ve hizmetleri, site kullanımı ücretlendirmesini, bilgileri, görsel unsurları, önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme, kullanımını askıya alma veya durdurma hakkını saklı tutar.

 

ONE LIFE PLUS, işbu sözleşme üzerinde değişiklik ve güncelleme yapma hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda sitede yayınlanmakla yürürlüğe girer. Sözleşmenin güncel halini takip etmek, kullanıcının sorumluluğundadır.

 

ONE LIFE PLUS üye kaydı sırasında tek taraflı inisiyatife sahiptir. Siteye dilediği kişi veya firmaların üye olarak kabul edilmemesine ve gerekli gördüğünde üyelikten çıkarılmasına dair tek taraflı karar verme hakkını saklı tutmaktadır. Yöneticiler tarafından uygun görülmeyen kullanıcıların hesapları haber verilmeksizin kapatılabilir veya üyelikleri askıya alınabilir.

 

BÖLÜM 13 - FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

ONE LIFE PLUS’ın isim hakları, içeriği, şablonları, tasarımı ve site içindeki tüm döküman, program ve scriptlere ait hakları saklıdır. Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece, site içindeki hiçbir döküman sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya herhangi bir yayın aracıyla yayımlanamaz ve kullanılamaz.

 

BÖLÜM 14- İZİNLİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ

 

ONE LIFE PLUS, yasalar çerçevesindeki haklarını kullanarak kullanıcılar ile e-posta, SMS veya telefon yolu ile iletişim kurabilir, izinli bülten gönderebilir, pazarlama yapabilir, üçüncü kişiler adına gönderim yapabilir, bu iletişim faaliyetlerinden istatistik amacıyla veri toplayabilir. Kullanıcı, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, bu yollar ile kendisi ile iletişime geçilmesine ve ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermiş sayılır. Kullanıcılar, dilerse izin verdiği verilerin paylaşımını durdurabilir ve ticari elektronik ileti almaya son verebilirler.

 

BÖLÜM 15 - GARANTİ ETMEME

 

ONE LIFE PLUS, servisleri olduğu gibi sunar ve her koşulda sorunsuz çalışacağını taahhüt etmez, servislerde oluşabilecek hataların sorumluluğu ONE LIFE PLUS’a ait değildir. Sistem üzerinde yapılacak herhangi bir değişiklik, askıya alma/sona erme veya sadece sistemin kullanımı sebebiyle oluşabilecek veri kayıplarından ONE LIFE PLUS sorumlu değildir.